stat4u
E w a  T o m c z y k Strona Polskiego Związku Głuchych z wykazem certyfikowanych tłumaczy języka migowego: www.pzg.org.pl t ł u m a c z  j ę z y k a  m i g o w e g o Wystawiam faktury VAT dla osób fizycznych i prawnych. W przypadku osób korzystających z ulgi rehabilitacyjnej faktura może stanowić potwierdzenie poniesionych wydatków na opłacenie tłumacza języka migowego. certyfikat do pobrania Z a k r e s  u s ł u g: pomoc osobom głuchym i głuchoniemym w załatwianiu spraw urzędowych - Urząd Miasta/Gminy, Policja, Sąd itp. pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom w kontaktach z osobami głuchymi i głuchoniemymi  tłumaczenia podczas wizyt lekarskich, lub pobytu w szpitalu  tłumaczenia na kursach zawodowych, kursach prawa jazdy nauka języka migowego od podstaw  korepetycje poprawiające znajomość języka migowego Tłumacz biegły języka migowego z wieloletnim doświadczeniem, surdopedagog, biegły sądowy z zakresu tłumaczenia  języka migowego przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie świadczy usługi dla firm, instytucji i osób prywatnych. - Zapraszam do współpracy Przy pracy (link) Alfabet Miesiące Dni tygodnia Powitanie